Cégalapítás Bulgáriában

Bulgária kiterjedt nemzetközi diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezik. 2007. január 1. óta az Európai Unió teljes jogú tagja. Nemzetközi tagságai: ENSZ, EBESZ, Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés, Nemzetközi Valutaalap, WTO, NATO.

Bulgária gazdaság főként iparra és egyre inkább idegenforgalomra épül, fejlődő ország lépén sok lehetőséget rejt magában, amelyet fokoz a növekvő ütemben beáramló külföldi működő tőke. 

 

Miért ajánljuk Bulgáriát?

 • Egyik legalacsonyabb európai társasági adókulcs
 • Közösségi adószám igényelhető
 • A cégalapításhoz nem szükséges Bulgáriába utazni
 • Általánosan alacsony árszínvonal mind a szolgáltatások, mind a munkaerő vonatkozásában.

Jellemzők és adózási előnyök

 • Bulgária hivatalos fizetőeszköze a bolgár leva (euróhoz rögzített árfolyamon), az euró széles körben elfogadott
 • Kft 1 EUR törzstőke befizetésével alapító
 • A társasági adó 10%
 • Az általános ÁFA kulcs az európai középmezőnyben helyezkedik el.
 • Közösségi adószám igénylése után az Európai Unión belüli forgalom ÁFA-mentes
 • Nincs osztalékadó, ha az osztalékot európai állampolgár vagy társaság veszi ki.
 • Bulgáriában meglepően olcsó a munkaerő.
 • Bulgáriának 61 országgal van érvényes egyezménye a kettős adózás elkerüléséről.

Vállalati szerkezet

Az általunk ajánlott társasági forma az OOD, amely egy jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság, valamint az EOOD, amely az OOD egyszemélyes megfelelője. 

 • A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul
 • OOD/EOOD 2 BGN (kb. 1 EUR) törzstőkével alapítható
 • A törzstőkét a cég bankszámláján el kell helyezni
 • A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétek nyújtására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki.
 • A társaság kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.
 • A korlátolt felelősségű társaság elnevezés rövidítését – OOD/EOOD – a cégnévben fel kell tüntetni.

Tulajdonosok:

 • Egyetlen taggal alapítható
 • Az OOD tagja lehet cég vagy magánszemély
 • Külföldi személy korlátozás nélkül lehet tag

Ügyvezető:

 • Minimum egy ügyvezető szükséges
 • Ügyvezető csak természetes személy lehet
 • Az ügyvezető lehet külföldi állampolgár
 • Az ügyvezető felel az üzletvitelért és az abból eredő károkért is.

Székhely:

A társaságnak rendelkeznie kell székhellyel Bulgáriában, amelyet irodánk biztosít.

 

Könyvvitel:

 • A bolgár cégeknek könnyvezetési és bevallási kötelezettségük van, valamint éves beszámolót kell benyújtaniuk.
 • Az éves beszámoló tartalmazza az eredmény-kimutatást, mérleget és a társasági adóbevallást.
 • Az ÁFA bevallás gyakorisága havi.
 • Felkészült könyvelőkkel állunk ügyfeleink rendelkezésére.
 • A könyvelővel való folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlenül fontos.

A cégalapítás ideje:

Előkészületekkel együtt, megfelelő együttműködése esetén az alapító részéről, kb. 6 hét.

A közösségi adószám megszerzése több tényezőtől függ, sztenderd ügymenet esetén általában 1 hónap alatt elkészülnek.

 

CsomagokAlapcsomagBusiness csomag
 Konzultáció szakemberrel, magyar nyelven, ügyvédi közreműködés, okiratszerkesztés, alapító okirat, közjegyzői okiratba foglalása, közjegyzői aláírások és annak díjai, bűnügyi nyilvántartás lekérdezése, kereskedelmi nyilvántartásba vagy cégjegyzékbe történő bejegyzés, regisztrált székhely egy évre, bolgár adószám igénylése. Alapcsomag + könyvelői díj egy évre, közösségi adószám igénylése.
Alapítási díj:1950 EUR 4910 EUR
Fenntartási díj:900 EUR3060 EUR