Cégalapítás Bulgáriában

Bulgária kiterjedt nemzetközi diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezik. 2007. január 1. óta az Európai Unió teljes jogú tagja. Nemzetközi tagságai: ENSZ, EBESZ, Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés, Nemzetközi Valutaalap, WTO, NATO.

Bulgária gazdaság főként iparra és egyre inkább idegenforgalomra épül, fejlődő ország lépén sok lehetőséget rejt magában, amelyet fokoz a növekvő ütemben beáramló külföldi működő tőke. 

 

Miért ajánljuk Bulgáriát?

 • Egyik legalacsonyabb európai társasági adókulcs
 • Közösségi adószám igényelhető
 • A cégalapításhoz nem szükséges Bulgáriába utazni
 • Általánosan alacsony árszínvonal mind a szolgáltatások, mind a munkaerő vonatkozásában.

Jellemzők és adózási előnyök

 • Bulgária hivatalos fizetőeszköze a bolgár leva (euróhoz rögzített árfolyamon), az euró széles körben elfogadott
 • Kft 1 EUR törzstőke befizetésével alapító
 • A társasági adó 10%
 • Az általános ÁFA kulcs az európai középmezőnyben helyezkedik el.
 • Közösségi adószám igénylése után az Európai Unión belüli forgalom ÁFA-mentes
 • Nincs osztalékadó, ha az osztalékot európai állampolgár vagy társaság veszi ki.
 • Bulgáriában meglepően olcsó a munkaerő.
 • Bulgáriának 61 országgal van érvényes egyezménye a kettős adózás elkerüléséről.

Vállalati szerkezet

Az általunk ajánlott társasági forma az OOD, amely egy jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság, valamint az EOOD, amely az OOD egyszemélyes megfelelője. 

 • A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul
 • OOD/EOOD 2 BGN (kb. 1 EUR) törzstőkével alapítható
 • A törzstőkét a cég bankszámláján el kell helyezni
 • A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétek nyújtására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki.
 • A társaság kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.
 • A korlátolt felelősségű társaság elnevezés rövidítését – OOD/EOOD – a cégnévben fel kell tüntetni.

Tulajdonosok:

 • Egyetlen taggal alapítható
 • Az OOD tagja lehet cég vagy magánszemély
 • Külföldi személy korlátozás nélkül lehet tag

Ügyvezető:

 • Minimum egy ügyvezető szükséges
 • Ügyvezető csak természetes személy lehet
 • Az ügyvezető lehet külföldi állampolgár
 • Az ügyvezető felel az üzletvitelért és az abból eredő károkért is.

Székhely:

A társaságnak rendelkeznie kell székhellyel Bulgáriában, amelyet irodánk biztosít.

 

Könyvvitel:

 • A bolgár cégeknek könnyvezetési és bevallási kötelezettségük van, valamint éves beszámolót kell benyújtaniuk.
 • Az éves beszámoló tartalmazza az eredmény-kimutatást, mérleget és a társasági adóbevallást.
 • Az ÁFA bevallás