Cégalapítás a Cseh Köztársaságban

A Cseh Köztársaságban az Európai Uniós szabályoknak megfelelő jogi személyek alapítására van lehetőség. A csehországi cégalapítás megkezdése előtt érdemes megismerni az egyes társasági formák előnyeit.

Csehországban a következő típusú vállalatok alapítására van lehetőség:

 • betéti társaság- legalább két alapító szükséges, amelyben az egyik korlátlan felelősséget vállal, míg a másik korlátozott felelősséggel tartozik a társaság tartozásaiért;
 • általános kereskedelmi partnerség – ennek a formának a megalapításához legalább két partner szükséges , akik lehetnek természetes vagy jogi személyek;
 • fióktelep – olyan helyi vagy külföldi cég hozza létre, amelynek a kereskedelmi képviseletét majd ellátja ez az entitás;
 • korlátolt felelősségű társaság (SRO) – a legnépszerűbb társasági forma, törzstőkéje 200 ezer CZK;
 • részvénytársaság(AS) – magán- vagy közvállalat hozható létre, a vállalat alaptőkéje ennek függvényében alakul (egy magántulajdonban lévő részvénytársaság 2 millió CZK-t igényel, míg a közvállalat alaptőkéje 20 millió CZK);
 • szövetkezet – természetes személyek esetén legalább öt alapító szükséges, jogi személyek esetében két alapító entitás szükséges
 • Societas Europaea néven is ismert csehországi székhelyű európai részvénytársaság – a 2157/2001 / EK tanácsi rendelet értelmében

Miért korlátolt felelősségű társaság?

A cseh korlátolt felelősségű társaság (Spolecnost s Rucenim Omezenym-SRO) általában a kis- és középvállalkozások számára előnyös, népszerű jogi személy. Létrehozhatja akár egy alapító (személy vagy jogi személy), vagy akár 50 főből álló egyesület. Egyetlen tulajdonossal rendelkező SRO nem lehet kizárólagos tulajdonosa más SRO-nak . Ugyanakkor egy természetes személy csak három korlátolt felelősségű társaság kizárólagos tulajdonosa lehet.

Miért részvénytársaság?

Részvénytársaság (Akciova Spolecnost-AS) esetében legalább két részvényes vagy egy jogi személy alapítóra, felügyelőbizottság által ellenőrzött vezetőségre és helyi székhelyre van szükség. A minimális alaptőke 2 millió CZK ( magántulajdonban lévő részvénytársaság esetében), ezért ezt a formát általában a nagyvállalatok választják. Nyilvános részvénytársaság esetében, a szükséges alaptőke 20 millió CZK.

Melyek Csehországban a cégalapítás fő követelményei?

A Cseh Köztársaságban alapított társaságokat a kereskedelmi engedélyekkel foglalkozó irodánál nyilvántartásba kell venni.

A kereskedelmi engedély megszerzéséhez Csehországban a következő dokumentumok szükségesek:
 • a kereskedelmi nyilvántartásba még be nem jegyzett társaságokra vonatkozó alapítási dokumentáció;
 • a nyilvántartásból származó kivonat – ez a már létrehozott vállalatokra vonatkozik;
 • az irodára vonatkozó bérleti szerződés , amely igazolja, hogy a cég hivatalos üzleti címmel rendelkezik;
 • az adminisztrációs díj kifizetésének igazolása
A cégalapítás kérelme mellett az alapítóknak be kell nyújtaniuk:
 • a társasági szerződést / alapszabályt;
 • a Cseh Köztársaság területén üzleti tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat;
 • jegyzett tőke megerősítését, és a kereskedelmi engedélyek nyilvántartásából származó kivonatot;
 • a bank igazolását a letétbe helyezett tőkéről, amely a cég üzleti formájától függően változhat;
 • listát a vállalatvezetőkkel és azok aláírásával, valamint a cégbejegyzésbe való beleegyezésükkel;
 • a vállalat valamennyi képviselőjének és tagjának büntetlen előéletének igazolását (erkölcsi bizonyítvány).

A tulajdonosoknak legkésőbb 15 nappal a társaság nyilvántartásba vétele után be kell nyújtaniuk az adóhivatalnak a jövedelemadó, a forrásadó és a bérszámfejtési adó nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet, és az ÁFA regisztrációt. Ennek eredményeként az újonnan alakult cég adószámot kap. Az utolsó lépés a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási regisztráció az első alkalmazott felvételétől számított nyolc napon belül.

Melyek a fő vállalati adók Csehországban?

A Cseh Köztársaságban létrehozott cég társasági jövedelemadója 19%, kivéve az 5% -os jövedelemadóval rendelkező nyugdíj- és befektetési alapokat . Az ÁFA 21% -os, a regisztráció kötelező, ha a forgalom tizenkét egymást követő hónapon belül meghaladja az 1 millió CZK-t. Fontos azonban tudni, hogy Csehország alacsonyabb ÁFA-kulcsokat alkalmaz termékek és szolgáltatások bizonyos kategóriáira. Az osztalékadó 15%-os. Nincsen: elvárt adó, helyi iparűzési adó, különadó, egészségügyi hozzájárulás, ingatlan-átruházási és öröklési illeték illetve szolidaritási adó.

CsomagokAlapcsomagBusiness csomag
 konzultáció szakemberrel, magyar nyelven, ügyvédi közreműködés, okiratszerkesztés, alapító okirat,közjegyzői okiratba foglalása, közjegyzői aláírások és annak díjai, bűnügyi nyilvántartás lekérdezése, kereskedelmi nyilvántartásba vagy cégjegyzékbe történő bejegyzés, regisztrált székhely egy évre, cseh adószám igénylése Alapcsomag +
apostille-lel hitelesített ellátott cégkivonat, könyvelési díj/bevallások elkészítése és beküldése   
Alapítási díj:1850 EUR 2850 EUR
Fenntartási díj:1000 EUR 2000 EUR