Cégalapítás Szlovákiában

Miért ajánljuk Szlovákiát?

Szlovákia több okból is vonzó célország lehet a vállalkozások számára.

Adózás: Szlovákia adórendszerének alacsonyabb költségei lehetnek vonzóak az üzleti szektor számára. A személyi jövedelemadó kulcsa 25% és az általános forgalmi adókulcs 20%, ami az Európai Unióban a legalacsonyabbak közé tartozik. A társasági adó, egykulcsos, 21%. Iparűzési adó nincs. Mivel az ország az Unió tagja, így közösségi adószám igényelhető.

Ezenkívül az országban számos kedvezményes adózási lehetőség áll rendelkezésre a kutatás-fejlesztési tevékenységek, az innováció és az export terén.

Földrajzi elhelyezkedés: Szlovákia közép-európai elhelyezkedése miatt kedvező lehet az exportorientált vállalkozások számára, hiszen könnyen elérhető az egész régió, valamint az Európai Unió piacai.

Közepes méretű gazdaság: Szlovákia egy közepes méretű gazdaság, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyen megtalálják a helyüket az üzleti életben és felépítsék kapcsolati hálójukat. Az országban könnyű új üzleti kapcsolatokat kialakítani, ami elősegíti a vállalkozások növekedését és fejlődését.

Üzletbarát környezet: Szlovákia üzletbarát környezete is vonzó lehet a vállalkozások számára. Az országban egyszerű és gyors a vállalkozások létrehozása és az üzleti tevékenységek végzése. Az üzleti szféra számára kialakított széles körű szolgáltatások és a munkaerőpiac rugalmassága is előnyt jelenthet.

Összességében Szlovákia vonzó lehetőségeket kínál a vállalkozások számára, amelyek hozzájárulhatnak a sikeresebb üzleti tevékenységhez. Azonban minden vállalkozásnak érdemes átgondolni az egyes országok előnyeit és hátrányait, mielőtt döntést hoz a cégalapításról.

Jellemzők és adózási előnyök

 • Szlovákia hivatalos pénzneme az Euro.
 • Egységes adókulcs, kevés adónem.
 • A társasági adó 21% (feltételek teljesítése mellett 15%, 49.790 €/év forgalomig)
 • Személyi jövedelemadó 15%-19%-25% a jövedelem típusától és mértékétől függően.
 • Az általános ÁFA kulcs 20%.
 • Közösségi adószám igénylése után az Európai Unión belül forgalom ÁFA-mentes.
 • Nincs iparűzési adó és más helyi adó.
 • Nincs elvárt minimális adó.
 • A vagyonszerzés és vagyonátruházás adó –és illetékmentes (pl. ingatlan átruházás, örökösödés).
 • A költségek jelentős részével csökkenthető az adóalap.
 • Céges gépkocsik regisztrálása és fenntartása igen kedvező feltételekkel lehetséges. Az üzemanyag áfája visszaigényelhető.
 • Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos utazási költségek adómentesen elszámolhatóak és kifizethetőek, még magántulajdonú autó használata mellett is.

Ajánlott társasági forma

Az általunk ajánlott társasági forma az s.r.o., amely egy jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság. Az s.r.o. szlovák adórendszer adta előnyök maximális hasznosítására alkalmas.

Vállalati szerkezet

Törzstőke és tagi kötelezettségek:
 • A korlátolt felelősségű társaság (s.r.o) előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul.
 • A törzstőke minimum 1 EUR.
 • A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétek nyújtására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki.
 • A társaság kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.
 • A korlátolt felelősségű társaság elnevezés rövidítését – s.r.o. – a cégnévben fel kell tüntetni.
Tulajdonosok:
 • Az s.r.o. egyetlen taggal is alapítható.
 • Az s.r.o. tagja lehet cég vagy magánszemély.
 • Külföldi személy korlátozás nélkül lehet tag.
 • Külföldi cég nem lehet az s.r.o. egyedüli tagja.
Igazgató:

Legalább egy természetes személy ügyvezető szükséges.

Székhely:

Székhelyszolgáltatást igénybe vehető. Az elektronikus levelek kezelése a szolgáltatás részét képezi.

Könyvvitel:

A szlovák cégeknek könnyvezetési és bevallási kötelezettségük van, valamint éves beszámolót kell benyújtaniuk.

Az éves beszámoló tartalmazza az eredmény-kimutatást, mérleget és a társasági adóbevallást.

Az ÁFA bevallás gyakorisága általában negyedéves vagy havi.

Felkészült könyvelőkkel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Cégalapítás menete

 • Az ügyvezető erkölcsi bizonyítványának beszerzése.
 • Lakcím- és személyigazoló igazolványok megküldése az összes tulajdonos és ügyvezetőtől.
 • 3 lehetséges cégnév kiválasztása.
 • Az alapító okiratok aláírása közjegyző előtt Szlovákiában személyesen, vagy konzuli hitelesítéssel a helyi szlovák nagykövetségen történik.
 • A törzstőke befizetése.
 • A cégalapítás ideje kb. 30 nap.
 • A közösségi adószám megszerzésének ideje a cégalapítást követően 4-7 hét (feltételek teljesítése mellett).
 
 

CsomagokAlapcsomagBusiness csomag
 konzultáció szakemberrel, magyar nyelven, ügyvédi közreműködés, okiratszerkesztés, alapító okirat, közjegyzői okiratba foglalása, közjegyzői aláírások és annak díjai, bűnügyi nyilvántartás lekérdezése, kereskedelmi nyilvántartásba vagy cégjegyzékbe történő bejegyzés, regisztrált székhely egy évre, szlovák adószám igénylése Alapcsomag +
apostille hitelesítéssel ellátott cégkivonat, könyvelési díj/bevallások elkészítése és beküldése   
Alapítási díj:1750 EUR 2850 EUR
Fenntartási díj:1000 EUR 2000 EUR