Az Európai Unió négy szabadságjoga közül egyik alapvető szabadságjogként tartjuk számon a szolgáltatások unión belüli szabad áramlását. Ez röviden azt jelenti, hogy a vállalkozások attól függetlenül nyújthatnak szolgáltatásokat más országban, hogy ott vannak e bejegyezve vagy csak gazdasági, üzleti kapcsolatban állnak az adott külföldi országgal. Az azonban már az országok saját hatáskörébe tartozik, hogy ezt milyen feltételekkel és formában biztosítják a vállalkozások számára, így a cégek alapítási eljárása és nyilvántartása nagyban eltérhet országonként. Felmerül a kérdés, hogy ebben a helyzetben hogyan lehet egy külföldi országban bejegyzett cég adatait megismerni?

A cégnyilvántartási adatok elérésének biztosítását az Európai Unió kötelezővé teszi. Az átláthatóság érdekében bárki könnyedén hozzáférhet a hivatalos, nyilvános cégadatokhoz, méghozzá bárhonnan és többnyire ingyenesen. Ehhez két rendszert alkotott meg az Európai Unió, egyik a BRIS (Business Registers Interconnection System, azaz az Üzleti Nyilvántartások Összekapcsolási Rendszere), a másik pedig az EUID (Európai Egyedi Azonosító). E két nyilvántartás továbbra sem egységesítette az országok rendszereit, viszont messzemenőleg összekapcsolta azokat. Az új EUID számokat 2017-től automatikusan kiállítják minden olyan cég részére, amelynél ez kötelező, s egyúttal a magyar cégnyilvántartásba történő felvezetésük is megtörténik. Vannak olyan cégformák, ahol az EUID számra nincs szükség, így például egy betéti társaság információit továbbra is csak a magyar nyilvántartásból tudjuk elérni.

Az uniós cégnyilvántartás használata nagyon egyértelmű. Erre a linkre kattintva eljutunk az uniós cégnyilvántartás felületére, ahol a keresőmezőbe egyszerűen be kell írni a cég nevét vagy cégjegyzékszámát, valamint azt, hogy melyik országra vonatkozik a keresés – ezt el lehet hagyni a „Keresés az összes résztvevő ország körében” opciót választva, amennyiben nem ismert a célország. A rendszerből kinyert adatok természetesen nagyban hasonlítanak a jól ismert hazai cégnyilvántartásra. A keresést követően megtudhatjuk a cég nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, EUID azonosító számát. A kiválasztott cégnél letölthetjük az elektronikus cégkivonatot vagy akár az éves üzleti beszámolót is. Néhány cég esetén előfordulhat, hogy további dokumentumok is rendelkezésre állnak, például letölthető a portálon keresztül a cég alapszabályzata vagy akár éves üzleti terve.

Az Unió tájékoztatása alapján a portál és a kereshető adatok köre folyamatosan bővül, ahogy egyre több EU-s tagország kapcsolódik rá a rendszerre. Az információszabadság joga kiemelt szerepet tölt be az Európai Unióban, amelyhez szorosan hozzátartozik az adatok megismeréséhez fűződő alapvető jog a transzparencia érdekében. Jól látható, hogy e alapvető jog biztosításához hatalmas előrelépést jelent a könnyen és átláthatóan működő EUID rendszer.