Az első hallásra az ország adózási rendszerét és szokásait ismerőknek ez igen furcsán hangzik, azonban második olvasatra már látszik, hogy a szabályozás a helyben működő vállalkozásokra és a multinacionális cégekre, cégcsoportokra terjed ki elsősorban. A szabadkereskedelmi zónákban bejegyzett cégek és az alacsonyabb nyereséggel rendelkező vállalkozások mentesülnek a helyben újnak számító adóteher alól.

2022. január 31-én, a korábbi 5 százalékos Áfa bevezetése után újra meghökkentve a vállalkozókat, az Egyesült Arab Emírségek Pénzügyminisztériuma (MOF) bejelentette, hogy szövetségi társaságiadót vezetnek be a 2023. június 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évek üzleti nyereségére, vagyis az első adóköteles nyereség arra a pénzügyi évre vonatkozik, amely 2024. május 31-én vagy azt követően ér véget.

Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) régóta a társaságiadó-mentes joghatóságként volt ismert. Ez megváltozik a Pénzügyminisztérium (MOF) bejelentésével. Mivel az ország a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) anti-Base Erosion és Profit Shifting kezdeményezéseinek tagja, így várható volt, hogy szabályrendszerét a tagsági elvárásokhoz igazítva be fogja vezetni a multinacionális központú globális társasági adót (GMCT). Az adómérték előre láthatólag nulla, 9 és 15 százalék lesz.

Bár a hivatalos társasági adót részletesen meghatározó jogszabályt még nem tették közzé, a MOF közleménye kimondja, hogy az országban működő vállalkozásoknak a nemzetközileg elfogadott számviteli standardok szerint készített pénzügyi kimutatásaikban szereplő nyeresége után társasági nyereségadót kell fizetni. Az új adónem minden vállalkozásra és kereskedelmi tevékenységre egyaránt vonatkozik, kivéve az olaj és az egyéb természeti erőforrások kitermelését.

Az általános törvényes adókulcs 9 százalék lesz, míg a kisvállalkozások és induló vállalkozások támogatására 0 százalékos kulcs vonatkozik 375 000 AED (cca. 100 ezer EUR) adóköteles nyereségig. A több mint 750 millió eurós globális bevételt szerző multinacionális vállalatokra 15 százalékos adókulcs vonatkozik.

A tőkejövedelem és kiemelten az osztalék mentesül az új adóteher alól, ezek a jövedelemtípusok kifejezetten nem képeznek adóalapot. A külföldön megfizetett azonos típusú adóval pedig csökkenthető a belföldi adó.

Ezenkívül a MOF kijelentette, hogy nagyvonalú veszteségfelhasználási szabályokat szándékoznak alkalmazni. A helyben működő cégcsoportok egyetlen egységként adózhatnak vagy csoportkedvezményt alkalmazhatnak a veszteségek és a csoporton belüli tranzakciók, átszervezések tekintetében. A transzferárakra és azok dokumentációira vonatkozó követelmények az OECD transzferár-iránymutatásai alapján lesznek kialakítva.

A MOF közleményben igyekezett megnyugtatni a helyi vállalkozásokat, miszerint a társasági nyereségadó rendszere biztosítja, hogy a megfelelő pénzügyi kimutatásokat készítő vállalkozások adminisztratív terhei a minimumra csökkenjenek. Előreláthatólag az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalkozásoknak minden pénzügyi évben csak egy adóbevallást kell benyújtaniuk és nem kell adóelőleget fizetniük vagy közbenső adóbevallást készíteniük. Az ország Szövetségi Adóhatósága lesz felelős a nyereségadó adminisztrálásáért, beszedéséért és végrehajtásáért.

Az Abu-Dzabi, Dubai, RAK, Umm Al Quwain Emirátusok számos adó-  és vámszabad területet tartalmaznak (Free Zone), ahol a nemzetközi csoportok 100 százalékos tulajdonú leányvállalatokat alapítottak anélkül, hogy helyi részvényesre lenne szükségük. A legtöbb vámszabad terület adókedvezményt biztosít az ott bejegyzett cégeknek és fióktelepeknek. A MOF szerint a vámszabad területi vállalkozásokra az új jogszabály ugyan vonatkozik majd, mindazonáltal az adózási rendszer továbbra is tiszteletben tartja azokat az adókedvezményeket, amelyeket azoknak a Free Zone területeken működő vállalkozásoknak kínálnak, amelyek megfelelnek az összes szabályozási követelménynek és nem folytatnak üzleti tevékenységet az Egyesült Arab Emírségekben (azaz a Free Zone-on kívüli cégekkel).

Összefoglalva a várható szabályozás nagy valószínűséggel mentesíti az adófizetés alól a Free Zone cégeket és az alacsonyabb nyereséggel üzemelő kisvállalatokat.