Gyakori kérdések

Kérdések és válaszok külföldi cégalapítással és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban

Az alapítási költségek jellemzően a megbízással egyidejűleg előre fizetendőek. Az első év költségeit általában az alapítási díj tartalmazza. A cégek alapítását követően a 2. évtől évente úgynevezett megújítási díj fizetendő, amely a kötelező adót és regisztrációs díjakat, valamint az igénybevett szolgáltatások díját tartalmazza. Az év közben igénybevett szolgáltatások, megrendelt dokumentumok díja megrendeléskor fizetendő. Azokban az országokban, ahol könyvviteli kötelezettség van, a díjat jellemzően negyedévente kérik a szolgáltatók.

A távalapítás lehetséges opció szinte minden országban, bizonyos országokban a további ügyintézés személyes jelenlétet igényel, de a legtöbb országban ezen ügyintézések is megoldhatók kiutazás nélkül.

Ez helyszínenként változó. Ahol nem kell befizetni az alaptőkét, ott jellemzően a cég eladósodása esetén a részvények valós tulajdonosai a részvény névértékéig felelnek a kötelezettségekért.

Miután a szükséges dokumentumok rendelkezésünkre állnak és szolgáltatási díjainkat rendezték, valamint a tulajdonosok a rájuk vonatkozó tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kitöltik és aláírják, a szükséges dokumentumokat továbbítjuk külföldi partnerünknek, akik a cégalapítás további ügyvitelét ellátják.
A folyamat során ügyfeleink minden lépésről tájékoztatást kapnak.

A cégalapításhoz jellemzően szükséges az ügyvezető(k) és tulajdonos(ok) személyi igazolványának színes másolata továbbá lakcímigazolásuk, három lehetséges cégnév, rövid leírás a végezni kívánt tevékenységekről, a törzstőke összegének meghatározása, az ügyvezető telefonos és elektronikus elérhetősége, valamint a tulajdoni arányok megoszlása több tulajdonos esetén.

Helyszínenként változó. Jellemzően miután a szükséges dokumentumokat továbbítottuk külföldi partnerünknek, körülbelül 3-4 hét mire a cégbejegyzéssel kapcsolatos, Apostille-al ellátott okiratok megérkeznek az irodánkba.

Bizonyos országokban van rá lehetőség, habár a tényleges tulajdonos minden esetben bárki számára megismerhetővé válik az alapítás után. Nem javasoljuk ennek a szolgáltatásnak az igénybevételét, mert névleges tulajdonos és igazgató használata nagyban hátráltatja, szinte ellehetetleníti a cég bankszámlanyitását.

Közösségi adószámot csak az Európai Közösségen bármely tagállamában létrehozott cég kaphat. Amennyiben a cég nem a Közösségen belül lett alapítva, erre nincs lehetőség. EU-n kívüli cégek esetén a fióktelep bejegyzése valamely Közösségi tagállam területén jelenthet megoldást.

Offshore cégek esetében az osztalékadó Magyarországon fizetendő az irányadó jogszabályok szerint, egyéb esetekben a két ország közötti adózást szabályozó egyezmények az irányadók.

Abban az esetben, ha egy tag sajnálatos módon elhalálozik, a társaságban az általa birtokolt üzletrész tulajdonjogát végrendelkezés hiányában, részben a hatályos magyar jogszabályokban, részben a bejegyzés helye szerinti jogszabályokban megállapított örökös szerzi meg. Minden helyszín esetén egyedileg vizsgálandó, illetve javasolt a preventív intézkedés a tulajdonosok részére.

A non-rezidens cégek esetében könyvelési kötelezettség nincsen, viszont a rezidens cégeknél a könyvelési szolgáltatás igénybevétele elengedhetetlen.

KEZDJEN BELE AKÁR MÁR MA, AKÁR ONLINE IS

Tudjon meg többet az Ön cégalapítási lehetőségeiről

Kollégáink készséggel segítenek Önnek