Cégalapítás Angliában

Miért ajánljuk Angliát?

 • Páratlan adózási előnyök presztízs környezetben
 • Tökéletesen biztonságos környezet cégek számára
 • Az angolszász jogrendszer előnyei maximálisan élvezhetőek, lehetővé teszi a tulajdonosi és tőkestruktúra egyedi kialakítását
 • Speciális cégformák, amelyek kivételes adózási előnyöket tesznek elérhetővé
 • A vállalati jog nem tesz különbséget hazai vagy külföldi tulajdonos között

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága unitárius állam, négy országrésze Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales. A Csatorna-szigetek és Man-szigete brit koronafüggőség, az országnak nem részei, de azzal föderatív módon összekapcsolódnak. Az egykori Brit Birodalom a valaha volt legnagyobb birodalom legnagyobb kiterjedésének idején a világ szárazföldi területinek mintegy negyedét uralta. A tizennégy tengeren túli terület 53 szuverén állama alkotja a Nemzetközösséget.

Nagy-Britannia népessége mintegy 67 millió fő, és övé a világ ötödik legerősebb gazdasága. Atomhatalom, honvédelmi költségvetése a harmadik legnagyobb a világ országai között. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának állandó tagja, továbbá tagja a G8-nak, a NATO-nak, az OECD-nek, a Kereskedelmi Világszervezetnek és a Nemzetközösségnek. Az Európai Unió egyik első belépő és első kilépő tagja.

Államformája monarchia, uralkodója Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, valamint a nemzetközösségi királyságoknak az uralkodója, az anglikán egyház feje. II. Erzsébet királynő a leghosszabb ideje trónon lévő brit uralkodó. A regnáló női uralkodók sorában az első helyen szerepel a világtörténelemben. Olyan kivételes előjogai vannak, mint pl. útlevél használata nélkül utazhat, illetve jogosítvány nélkül vezethet és rendszámra sincs szüksége, ugyanis ezen okiratokat az ő nevében állítják ki. Hatalmában áll leváltani az egész ausztrál kormányt. Saját költője és egyháza van, tulajdonát képezi Temze folyón lévő összes hattyú, valamint a Nagy-Britannia felségterületén lévő vizeinek összes delfinje.

 

Vállalati szerkezet

Private Limited Company (Ltd)

Általános jellemzők:

Az Ltd egy részvénytőkével alakuló korlátolt felelősségű társaság, amely adójogi szempontból két további altípusra osztható. 

 

Alaptőke

Nincs minimális tőkekövetelmény, 1 GBP befizetésével alapítható.

 

Tulajdonosok

 • Egyetlen részvényessel alapítható
 • A tulajdonos korlátozás nélkül lehet külföldi
 • A tulajdonos lehet természetes vagy jogi személy

Tisztségviselők

 • Legalább egy igazgató kinevezése szükséges
 • Az igazgató természetes személy kell, hogy legyen
 • Titkár kinevezése már nem kötelező, de ajánlott. A helyi titkárt irodánk biztosítja ügyfeleink számára.
 • Az igazgató lehet titkár, a helyi titkár igénybevétele célszerűségi okokból ajánlott

Non-rezidens Ltd.

 • Angliában teljes adómentességet élvez az Anglián kívülről származó bevételeire.
 • A státusz fenntartásának feltétele, hogy a cég az Egyesült Királyságon belül gazdasági tevékenységet ne folytasson.
 • Helyi adószámmal rendelkezik
 • Bankszámláját bárhol vezetheti, kivéve Angliában.
 • Regisztrált ügynök fenntartása szükséges.
 • Könyvvezetési kötelezettsége nincs.
 • Éves jelentést tesz a Companies House felé, ez azonban nem tartalmaz pénzügyi adatokat.
 • Névleges tulajdonos és névleges igazgató igénybe vehető, de a teljes anonimitás nem lehetséges.

A BREXIT nem befolyásolja a non-rezidens Ltd jogi státuszát!

 

A cégalapítás menete

 • A cégalapításhoz nem szükséges Angliába utazni.
 • A cégbejegyzés elektronikusan történik.
 • A cégalapítás mindössze néhány napot vesz igénybe, a dokumentumok hitelesítése és a szállítás összesen kb. 3-4 hét.
 • Székhelyet, névleges részvényest, igazgatót, rezidens tisztségviselőket, titkárt irodánk biztosít.

Cégalapításhoz szükséges dokumentumok és információk:

 • Tulajdonosok és igazgatók személyi igazolványának vagy útlevelének, lakcímkártyájának jó minőségű scannelt másolata
 • Több tulajdonos esetén tulajdoni hányadok
 • 3 lehetséges cégnév
 • Tevékenység rövid leírása
CsomagokAlapcsomagBusiness csomag
 Konzultáció szakemberrel, magyar nyelven, ügyvédi közreműködés, okiratszerkesztés, alapító okirat, közjegyzői okiratba foglalása, közjegyzői aláírások és annak díjai, bűnügyi nyilvántartás lekérdezése, kereskedelmi nyilvántartásba vagy cégjegyzékbe történő bejegyzés, regisztrált székhely egy évre. Alapcsomag + apostille-lel ellátott cégkivonat. 
Alapítási díj: 1400 EUR 1820 EUR
 Fenntartási díj: 1100 EUR 1580 EUR