Cégalapítás Angliában

Miért ajánljuk Angliát?

   

   • Páratlan adózási előnyök presztízs környezetben

   • Tökéletesen biztonságos környezet cégek számára

   • Az angolszász jogrendszer előnyei maximálisan élvezhetőek, lehetővé teszi a tulajdonosi és tőkestruktúra egyedi kialakítását

   • Speciális cégformák, amelyek kivételes adózási előnyöket tesznek elérhetővé

   • A vállalati jog nem tesz különbséget hazai vagy külföldi tulajdonos között

  Nagy-Britannia népessége mintegy 67 millió fő, és övé a világ ötödik legerősebb gazdasága. Atomhatalom, honvédelmi költségvetése a harmadik legnagyobb a világ országai között. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának állandó tagja, továbbá tagja a G8-nak, a NATO-nak, az OECD-nek, a Kereskedelmi Világszervezetnek és a Nemzetközösségnek. Az Európai Unió egyik első belépő és első kilépő tagja.

   

  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jelenlegi uralkodója III. Károly király. Károly édesanyja, II. Erzsébet királynő halála után lépett a trónra. III. Károly király az anglikán egyház feje, és számos ceremoniális és alkotmányos szerepet tölt be az Egyesült Királyságban és a Nemzetközösségi birodalmakban. Az uralkodó a valóságban nem rendelkezik abszolút hatalommal a kormányzati ügyek felett az Egyesült Királyságban vagy a Nemzetközösség más országaiban. Ehelyett ezek az országok alkotmányos monarchiák alatt működnek, ahol az uralkodó szerepe nagyrészt ceremoniális és szimbolikus. Például a kormányok leváltása vagy a törvények meghozatala a választott tisztségviselők és a törvényhozás hatáskörébe tartozik, nem pedig az uralkodóéba. Ami a személyes kiváltságokat illeti, a brit királyi család tagjai, beleértve az uralkodót is, az Egyesült Királyságon belüli utazáshoz jogilag nem kell igényelniük útlevelet vagy vezetői engedélyt. A törvényeket viszont nekik is be kell tartaniuk, mint bármely más állampolgárnak.

   

  Vállalati szerkezet

  Private Limited Company (Ltd)

  Általános jellemzők:

  Az Ltd egy részvénytőkével alakuló korlátolt felelősségű társaság, amely adójogi szempontból két további altípusra osztható. 

  Alaptőke

  Nincs minimális tőkekövetelmény, 1 GBP befizetésével alapítható.

   

  Tulajdonosok

    

    • Egyetlen részvényessel alapítható

    • A tulajdonos korlátozás nélkül lehet külföldi

    • A tulajdonos lehet természetes vagy jogi személy

   Tisztségviselők

     

     • Legalább egy igazgató kinevezése szükséges

     • Az igazgató természetes személy kell, hogy legyen

     • Titkár kinevezése már nem kötelező, de ajánlott. A helyi titkárt irodánk biztosítja ügyfeleink számára.

     • Az igazgató lehet titkár, a helyi titkár igénybevétele célszerűségi okokból ajánlott

    Non-rezidens Ltd.

      

      • Angliában teljes adómentességet élvez az Anglián kívülről származó bevételeire.

      • A státusz fenntartásának feltétele, hogy a cég az Egyesült Királyságon belül gazdasági tevékenységet ne folytasson.

      • Helyi adószámmal rendelkezik

      • Bankszámláját bárhol vezetheti, kivéve Angliában.

      • Regisztrált ügynök fenntartása szükséges.

      • Könyvvezetési kötelezettsége nincs.

      • Éves jelentést tesz a Companies House felé, ez azonban nem tartalmaz pénzügyi adatokat.

      • Névleges tulajdonos és névleges igazgató igénybe vehető, de a teljes anonimitás nem lehetséges.

     A BREXIT nem befolyásolja a non-rezidens Ltd jogi státuszát!

      

     A cégalapítás menete

       

       • A cégalapításhoz nem szükséges Angliába utazni.

       • A cégbejegyzés elektronikusan történik.

       • A cégalapítás mindössze néhány napot vesz igénybe, a dokumentumok hitelesítése és a szállítás összesen kb. 3-4 hét.

       • Székhelyet, névleges részvényest, igazgatót, rezidens tisztségviselőket, titkárt irodánk biztosít.

      Cégalapításhoz szükséges dokumentumok és információk:

        

        • Tulajdonosok és igazgatók személyi igazolványának vagy útlevelének, lakcímkártyájának jó minőségű scannelt másolata

        • Több tulajdonos esetén tulajdoni hányadok

        • 3 lehetséges cégnév

        • Tevékenység rövid leírása

       CsomagokAlap csomagBusiness csomag
        Konzultáció szakemberrel, magyar nyelven, ügyvédi közreműködés, okiratszerkesztés, alapító okirat, közjegyzői okiratba foglalása, közjegyzői aláírások és annak díjai, bűnügyi nyilvántartás lekérdezése, kereskedelmi nyilvántartásba vagy cégjegyzékbe történő bejegyzés, regisztrált székhely egy évre. Konzultáció szakemberrel, magyar nyelven, ügyvédi közreműködés, okiratszerkesztés, alapító okirat, közjegyzői okiratba foglalása, közjegyzői aláírások és annak díjai, bűnügyi nyilvántartás lekérdezése, kereskedelmi nyilvántartásba vagy cégjegyzékbe történő bejegyzés, regisztrált székhely egy évre,apostill-el ellátott cégkivonat. 
       Alapítási díj: 1600 EUR 2100 EUR
        Fenntartási díj: 1300 EUR 1860 EUR