Cégalapítás Cipruson

 

Érdekességek Ciprusról

 • Ciprus 2004. május 1 óta az Európai Unió tagja 2008. január 1-jén pedig csatlakozott az euró zónához is.
 • A főváros, Nicosia az északi török fennhatóság alatt álló országrészt és a déli, görög fennhatóság alatt álló országrészt elválasztó Zöld-vonal határán fekszik, ezzel ma Európa egyetlen kettéosztott fővárosa. Az ENSZ a déli köztársaságot ismeri el.
 • A ciprusi gazdaság legmeghatározóbb eleme a szolgáltató szektor, ez adja a GDP háromnegyedét. Ezen belül főként az idegenforgalom és a pénzügyi szektor számottevő.
 • Ciprus tengeri hajóflottája a világ egyik legnagyobb kereskedelmi flottája.
 • Ciprus az Európai Unión belül – Dánia és Svédország mellett – az oktatásra legtöbbet költő államok egyike: a GDP 7%-át fordítják e területre, a középiskolából a diákok közel fele továbbtanul.

Jellemzők és adózási előnyök

 • Minden cég egységesen 12,5 % társasági adót fizet a hajózási vállalatokat kivéve.
 • Osztalékadó, kamatadó, helyi adó, forrásadó, egyéb adó nincs.
 • A külföldi igazgató tiszteletdíja után fizetendő adó 0%.
 • A költségek elszámolhatósága széleskörű.  
 • Alacsony ÁFA kulcs
 • Közösségi adószám igényelhető, amely az Európai Közösségen belül ÁFA mentes kereskedelmet tesz lehetővé
 • Külföldi személytől kapott és fizetett osztalék, kamat, jogdíj adómentes (vagy az érvényben lévő adózási egyezmény szerint)
 • Az értékpapírból származó jövedelem adómentes (vagy az érvényben lévő kettős adózási egyezmény szerint)
 • Ciprus közel 40 országgal kötött egyezményt a kettős adózás elkerüléséről, amely még kedvezőbb adókörnyezet teremt az egyezményes országok polgárai számára.
 • A szellemi termékek értékesítéséből, bérbeadásából származó jövedelem extra adókedvezményt élvez.
 • A számlázásnak nincsenek szigorú szabályai.
 • TB és egyéb hozzájárulás fizetésére a külföldi igazgató nem kötelezett Cipruson.

Cégalapítás Cipruson

 • A külföldiek számára ajánlott cégforma a korlátolt felelősségű társaság részvényekkel (Ltd, Limited)
 • A céget Cipruson engedéllyel rendelkező regisztrált ügynök jegyzi be.
 • A társaság tagjai befizetett részvénytőkéjük mértékéig felelnek a cég kötelezettségeiért
 • Minimális alaptőke követelmény nincsen, a társaság 1 euró befizetésével alapítható
 • Nem engedélyezett kifejezések a cégnévben (pl.): Euro, European, Royal, National, Global, Imperial, Cooperative, Investment, Financial, Trust, Insurance, Bank, Building Society, Municipal, Chamber of Commerce, University
 • A cégbejegyzés időtartama normál ügymenet esetén 3-4 hét.
 • A bankszámlanyitás nem kötelező, de lehetséges Cipruson. A számlanyitás kivitelezhető kiutazás nélkül, ehhez asszisztenciát biztosítunk. Ez a folyamat 4-8 hétig tart.
 • A közösségi adószámigénylést bankszámlanyitásnak kell megelőznie.
 • Kiutazás nem szükséges a cég megalapításához.
 • A dokumentumok görög és angol nyelven készülnek.

 

Vállalati szerkezet

A vállalati szerkezet lehetővé teszi a cég egyszerű irányítását, valamint az anonimitás biztosítását a haszonélvezők számára.   

Tulajdonosok, tisztségviselők

 • Az Ltd-t egy vagy több személy alapíthatja
 • Legalább egy igazgató kinevezése szükséges
 • A részvényes és az igazgató korlátozás nélkül lehet külföldi, lehet természetes vagy jogi személy
 • Titkár kinevezése kötelező, aki természetes személy kell, hogy legyen. Helyi titkárt biztosítunk.
 • A tulajdonos(ok), igazgató(k) és a titkár adatai a nyilvános cégjegyzékben szerepelnek.
 • Névleges tulajdonos és igazgató igénybe vehető
 • Anonim struktúra létrehozására alkalmas

 

Működés

 • A társaságnak könyvelést kell vezetnie és adóbevallást kell benyújtania.
 • Ciprusi könyvelő alkalmazása kötelező. A könyvelőt és könyvvizsgálót biztosítjuk.
 • Auditált beszámoló készítési és közzétételi kötelezettségnek kell eleget tenni
 • Könyvelőink és könyvvizsgálóink nagy tapasztalattal állnak rendelkezésre.

 

Milyen tevékenységekhez a legjobb választás?

 • Licenszgazdálkodás, szellemi termék, know-how, egyéb vagyoni értékű jogok értékesítése, bérbeadása
 • Pénzügyi holding és eszközkezelés
 • Kereskedelem és szolgáltatásnyújtás EU-n belül vagy harmadik országokkal
 • Igazgatótanács működtetése és javadalmazása
 • Hajóüzemeltetés és flottakezelés

Csomagok

Alapcsomag

Business csomag

Business pro csomag

 

konzultáció szakemberrel,

magyar nyelven, ügyvédi közreműködés,

okiratszerkesztés, alapító okirat,

közjegyzői okiratba foglalása,

közjegyzői aláírások és annak díjai, bűnügyi nyilvántartás lekérdezése,

kereskedelmi nyilvántartásba vagy cégjegyzékbe történő bejegyzés,

regisztrált székhely egy évre

Alapcsomag + 

könyvelői díj egy évre

Business csomag +

közösségi adószám igénylése

Alapítási díj:

2600 EUR

2600 EUR

3900 EUR

Fenntartási díj:

1400 EUR

kb. 2600 EUR

(személyre szabott)

kb. 2600 EUR

(személyre szabott)